Volga Kültür Taşı

S13Volga

Volga Nehirlerin, akarsuların törpüleyip şekillendirdiği iri kayrak yapısındadır. Yapılara akarsuların ruhunu taşımaya aracı olur. Volga yapay taşı 4 farklı renkte üretiliyor.


25 - 600 cm²

3,50 - 6,50 cm

2,00 cm

6,5 kg/m²

8,0 kg/m²

40 kg/m² - 16 kg/m
  • Bu sayfada listelenen boyutlar ve ağırlıklar yaklaşıktır.
  • Kutu metrajı derzli uygulamaya göre hesaplanmıştır. Yığma uygulamada sipariş miktarı %15-%25 artırılmalıdır.
  • Önerilen derz ve yapıştırıcı miktarı, tavsiye ettiğimiz derz boşluğuna göre hesaplanmıştır. Farklı bir uygulama yapılacaksa kullanılacak sarf malzeme miktarı değişkenlik gösterebilir.

Volga Kültür Taşı

Ürünler, Dekoratif Kültür Taşı, Yassı, Tüm Kültür Taşı Modelleri