Rocky Mountain dekoratif kültür taşı

S23Rocky Mountain

Rocy Mountain dekoratif taş kaplama ürünümüzün kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaşır. Dağ yamaçlarından kopup gelen taşların yoğun dokusunu ve iriliğini betimler.


20 - 1600 cm2

4,00 - 7,00 cm

2,00 cm

Smart 2

6,5 kg/m²

8,0 kg/m²

43 kg/m² - 20 kg/m
  • Bu sayfada listelenen boyutlar ve ağırlıklar yaklaşıktır.
  • Kutu metrajı derzli uygulamaya göre hesaplanmıştır. Yığma uygulamada sipariş miktarı %15-%25 artırılmalıdır.
  • Önerilen derz ve yapıştırıcı miktarı, tavsiye ettiğimiz derz boşluğuna göre hesaplanmıştır. Farklı bir uygulama yapılacaksa kullanılacak sarf malzeme miktarı değişkenlik gösterebilir.

Rocky Mountain dekoratif kültür taşı

Ürünler, Dekoratif Kültür Taşı, Düzensiz, Tüm Kültür Taşı Modelleri