Kültür Taşı - Yapay Taş - Dekoratif Taş - Üretilmiş Taş

Doku ve renklerinin doğal taşlardan ayırt edilemez seviyeye gelmesinin yanı sıra uygulama kolaylığı ve çeşitliliğin artması ile yapay taşlar günümüzün en popüler mimari ürünlerinden birisi olma özelliğini koruyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal taş kullanımının maliyetinin genel olarak düşük olması sebebiyle halen kültür taşlarına karşı bir üstünlüğü olsa da gelişmiş ülkelerde bunun tam tersi geçerli.

12.06.2018

Birçok gelişmiş ülkede doğayı korumak için artık taş ocaklarına ve akarsu yataklarından taş alımına kolayca izin verilmiyor. Ancak mimarlar ve tasarımcılar projelerinde taş dokusu ve kullanımına daha çok yer veriyorlar. Hal böyle olunca kültür taşına talep hızla artıyor. Bu talep ve büyüyen pazar yapay taş üretiminde daha büyük yatırımlara, yeni teknolojilerin kullanımına ve inovasyona yol açıyor. Rekabet kaliteyi ve çeşitliliği de arttırıyor ve büyük üreticilerin modern tesislerinde daha kaliteli kültür taşı üretilebilmelerinin yanı sıra kataloglarında neredeyse her türlü mimari projeye ve ihtiyaca uygun dekoratif taş ve tamamlayıcı ürün de bulunuyor. Yeni nesil kültür taşları yüzeylerine dokunulduğunda verdiği doğallık hissiyle, renkleriyle ve dokularıyla, sağlamlıklarıyla neredeyse artık doğal taşlardan ayırt edilmesi imkânsız hale geldi. Kültür taşına doğal taş ve panel sistemlerine karşı avantaj sağlayan önemli özelliklerden bir tanesi de kolayca harmanlanabilir olması. Doğada çok çeşitli doku ve renkteki taşları bir arada bulmak oldukça zor iken kültür taşında katalogdan seçtiğiniz birçok farklı renk ve dokudaki ürünü harmanlayarak istediğiniz yüzeyi kolayca elde edebilirsiniz. Keza polyester panel ürünlerde de harman yaparak farklı bir doku elde etme şansınız yok. Polyester panellerde aynı taşı derzli ya da yığma duvar olarak tercih etme imkânınız da bulunmuyor.

Kültür taşı çimento, kum, volkanik pomza, kül ve inorganik renk pigmentlerinden oluşan ve doğadan elde edilen hammaddelerle üretiliyor. Bu hammaddelerin suyla karıştırılmasıyla elde edilen harç elastik kalıplara dökülüyor. Kalıpların içerisinde mukavemet kazandıktan sonra sökülen bu karışım artık doğal taşı andıran yeni bir ürüne dönüşmüş durumda. Ambalajlanarak sizlere ulaşmaya hazır hale getiriliyor. Üretimde kullanılan pomza yapay taşın doğal taştan daha hafif olmasını sağlıyor ve aynı zamanda ısı yalıtımına faydası oluyor. Çimento esaslı dekoratif kültür taşları polyester paneller gibi yangından etkilenmiyor. Hava şartlarına dayanımından ötürü dış cephelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yapay taş ne kadar 20.yüzyılda bulunmuş ve 21.yüzyılda artık kabul görmüş ve tüm dünyada gittikçe daha fazla kullanılıyor olsa da ortaya çıkışı çok eskilere dayanıyor. Birçok bilim insanı antik Mısır’da piramitlerin yapımında kullanılan blokların yapay taş olduğunu iddia ediyor. Yumuşak kil ve günümüzdeki çimentoya benzeyen ve alçı ve sodyum karbonat gibi maddelerden üretilen bir çeşit yapıştırıcı harç ile karıştırılarak inşaat sahasında kalıplara dökülmek suretiyle bu devasa blokların elde edildiği söyleniyor. O tarihteki yapımcılar bu taze kütleyi güneş altında bırakarak yüksek ısıda hızla mukavemet elde ediyorlarmış. Gigalinsights.com internet sitesinde “The secrets of the artificial stone in Ancient Egypt” makalesinde bu konuyu irdeleyen detaylı bir araştırma bulabilirsiniz.

Eski çağlardaki kültür taşı üretimi Mısır Piramitleri ile de sınırlı değil. Mezopotamya’da Irak’ın güneyindeki 4,000 yıllık antik şehir Mashkan-Shapir’de bulunan ve buğday öğütmek için kullanılan bloklar çok ilgi çekici. Bu bloklar birbirlerine çok benziyorlar ve kalınlıkları hepsinde aynı. Üst taraflarında hava kabarcıkları ve pütürlü bir yüzey varken alt tarafları kusursuz denecek kadar düzgün. Bu kadar birbirlerine benzemeleri onların insanlar tarafından yapılmış yapay taş olduğuna dair kuvvetli bir işaret sayılıyor. Bilim insanları bu tekniğin demirci ve çömlekçi ustaların birlikte çalışarak geliştirdiklerine inanıyor. Bu örnekler bize malzeme bilimini, modern teknolojiyi gereği gibi kullanarak ve katı bir kalite kontrolü yapılarak üretilen yapay dekoratif taşların doğal şartlara dayanımının ne kadar mükemmel bir seviyeye getirilebileceğinin ipuçlarını veriyor.